Specjalizacja pediatryczna
https://kurs4-oipipbydgoszcz.clickmeeting.com/specjalizacja-pediatryczna
Permanent
Opieka nad dzieckiem i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi
https://kurs4-oipipbydgoszcz.clickmeeting.com/opieka-nad-dzieckiem-i-mlodzieza-z-zaburzeniami-psychicznymi
Permanent
Epidemiologia_Test_13042021
https://kurs4-oipipbydgoszcz.clickmeeting.com/epidemiologia_test_13042021
Wsparcie dla uczestników:
Sprawy merytoryczne i finansowe:      szkolenia@oipip.bydgoszcz.pl                                                                                                                                    szkolenia2@oipip.bydgoszcz.pl
Wyłącznie sprawy techniczne:              kurs4@oipip.bydgoszcz.pl